GDPR


Své osobní údaje mi svěřujete v případě, že jste zájemcem o mé služby, mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem mých webových stránek www.jogahormonalni.com nebo www.joga-pro-zeny.cz, a to ať mi své údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně apod.). Prohlašujete, že jsou veškeré osobní údaje, které mi předáte, pravdivé, přesné, aktuální, správné a úplné. Nepřebírám žádnou povinnost tyto informace ověřovat. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Ing. Dagmar Hellerová, IČO 05270952, se sídlem Zahradní 881, 264 01 Sedlčany zapsaná u Městského úřadu Sedlčany a provozující webovou stránku www.jogahormonalni.com a www.joga-pro-zeny.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonu 724624534 nebo na e-mailu: jogahormonalni@email.cz nebo info@joga-pro-zeny.cz.

Prohlašujeme
Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
 
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- Poskytování služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací k jógovému kurzu)
- Vedení účetnictví. Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu.
 
Vaše osobní údaje zpracovávám a ukládám jen tak dlouho, jak je to nutné pro výše uvedené účely nebo abych splnila všechny zákonné požadavky, pokud jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje jsem oprávněna předat jiným zpracovatelům (subdodavatelům), kteří mi dodávají marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. K Vašim osobním údajům mohou mít tedy přístup případní moji pečlivě vybraní spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
- Facebook
- Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu: jogahormonalni@email.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování můžete omezit. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností kdykoli na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat přímo mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s informacemi o mých jógových kurzech Vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že Vás tyto informace zajímají. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů prostřednictvím e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo aktivním užíváním webových stránek www.jogahormonalni.com nebo www.joga-pro-zeny.cz či mých služeb potvrzujete, že jste seznámeni se těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů | Zpracování cookies